O lpg

Údržba

     Údržba LPG zariadenií je časovo a ekonomicky nenáročná. Po namontovaní zariadenia a po najazdení cca 2000 kilometrov by sa mala vykonať obhliadka celého zariadenia a s ňou aj prípadné doladenie.

Je to dôležité najmä pri podtlakových systémoch, kde si musia počas prvých kilometrov membrány v regulátore „sadnúť“, takže je potrebné opätovne nastaviť bohatosť zmesi.

Približne každých 15 000 kilometrov by sa mali meniť plynové filtre. Interval výmeny je závislý na kvalite tankovaného plynu. Ak sa tankuje dobrý plyn, filter vydrží dlho. No ak sa natankuje plyn nekvalitný, môže byť potrebná výmena aj po
10 000 kilometroch jazdy.

Podtlakové systémy vzužívajú iba jeden filter a to filter kvapalnej fázy. Tento filter býva súčasťou elektromagnetického ventilu LPG. Systémy so vstrekovaním plynu majú ešte jeden prídavný filter, ktorý filtruje plyn priamo pred vstrekovačmi.

Ďalším zariadením, ktoré vyžaduje údržbu, je regulátor. Na väčšine typov sa nachádza tzv. odkaľovacia skrutka, pomocou ktorej sa vypustia nahromadené nečistoty z regulátora.

Nečistoty výrazne zapáchajú. Približne každých 60 000 kilometrov je potrebná revízia splynovača – výmena membrán tesnení a ich vyčistenie. Náklady sa pohybujú okolo 100 €.

Pri systémoch sekvenčného vstrekovania plynu je potrebné vykonávať aj údržbu LPG vstrekovačov – vyčistenie, prípadne repas. Intervaly vykonávania týchto činností veľmi závisia na použitom type vstrekovačov. Vstrekovače by mali vydržať bez zásahu cca 50 000 kilometrov. Vstrekovače sú najcitlivejším prvkom na kvalitu tankovaného plynu.

Servisujeme aj:

Poradíme vám? Zavolajte nám

PO-PI: 8:00 - 17:00