Montáž

Zápis LPG do technického preukazu

V súčasnosti sa používa niekoľko spôsobov zápisu LPG do technického preukazu. Najbežnejšie hovoríme o troch spôsoboch prestavby akéhokoľvek benzínového automobilu.

1. HROMADNÁ PRESTAVBA

V tomto prípade nie je potrebné vopred riešiť žiadne žiadosti. Po prestavbe Vám montážna dielňa vystaví doklady, s ktorými pôjdete LPG prihlásiť na Obvodný úrad-odbor dopravy (ObÚ) a na Políciu (dopravný inšpektorát).

Poplatky za zápis do OEV:
kolok v hodnote 6 Eur na ObÚ + kolok v hodnote 6 Eur na dopravnom inšpektoráte

poplatok za doklady lpg vystavené montážnou dielňou – 44 Eur

2. JEDNOTLIVÁ PRESTAVBA PODĽA RETROFITU

Ak sa kód motora Vášho auta nachádza v zozname, ktorý má montážna dielňa, tak po prestavbe je potrebné podať žiadosť o schválenie prestavby na príslušnom ObÚ a zapísať do OEV na dopravnom inšpektoráte.

Poplatky:
poplatok za schválenie prestavby (na ObÚ) – kolok v hodnote 50 Eur
poplatok za zápis do OEV – kolok v hodnote 6 Eur na ObÚ + kolok v hodnote 6 Eur na dopravnom inšpektoráte

poplatok za doklady lpg vystavené montážnou dielňou – 44 Eur

3. INDIVIDUÁLNA PRESTAVBA

Ak sa kód motora Vášho vozidla nenachádza v zozname podľa retrofitných, ani hromadných schválení, je nutné v tomto prípade vopred riešiť žiadosť o schválenie systému a povolenie prestavby na príslušnom ObÚ. Na zápis tohto typu máte zo zákona 1 rok, pričom vozidlo už môže byť legálne namontované. Celý zápis za Vás vieme vybaviť. Vy musíte iba dvakrát absolvovať návštevu ObÚ.

Postup:
na základe OEV Vášho auta pripravíme potrebné podklady pre povolenie prestavby
doručíte pripravené dokumenty príslušnému obvodnému úradu (odbor dopravy)
povolenie prestavby od ObÚ doručíte k nám
prebehne samotná prestavba na LPG
absolvujete zvláštnu emisnú kontrolu (EK) na ktoromkoľvek pracovisku EK
doručíme Vám záverečný protokol zo skúšobne v Žiline, potrebný pre finálny zápis
zápis prestavby ObÚ
Dopravný inšpektorát

Poplatky:
poplatok za povolenie prestavby – 20 Eur
poplatok za doklady lpg vystavené montážnou dielňou – 44 Eur
poplatok za záverečný protokol zo skúšobne v Žiline – 120 Eur
poplatok za schválenie prestavby (na ObÚ) – kolok v hodnote 50 Eur
poplatok za zápis do OEV – kolok v hodnote 6 Eur na ObÚ + kolok v hodnote 6€ na DI

Celý proces vybavovania jednotlivej prestavby sa môže na prvý pohľad javiť trošku zložitý, avšak vo všetkých fázach vybavovania sme našim klientom k dispozícii. Našou snahou je čo najviac zmenšiť bremeno administratívneho zaťaženia – preto našim klientom dodávame kompletne vyplnené žiadosti aj s požadovanými prílohami. V konečnom dôsledku teda zákazník absolvuje, čo sa týka úradov, 2x návštevu ObÚ a 1x DI po prestavbe.

Poradíme vám? Zavolajte nám

PO-PI: 8:00 - 17:00