Výfukový systém

Meranie výfukových splodín

 Analyzátor výfukových plynov je prístroj určený na meranie objemových podielov špecifikovaných zložiek výfukových plynov motorových vozidiel so zážihovým motorom pri hladine vlhkosti analyzovanej vzorky.

Zložky plynov sú: oxid uhoľnatý (CO), oxid uhličitý (CO2), kyslík (O2) a uhľovodíky (HC).Obsah uhľovodíkov sa vyjadruje ako koncentrácia n-hexánu (C6H14) meraného absorpčnou technikou v blízkosti infračerveného spektra. Objemové podiely zložiek plynu sa vyjadrujú ako percento objemu pre CO, CO2 a O2, a v ppm objemu.

Analyzátor výfukových plynov okrem toho vypočítava pre objemové podiely zložiek výfukového plynu hodnotu λ.

Poradíme vám? Zavolajte nám

PO-PI: 8:00 - 17:00